učiteľ druhého stupňa základnej školy

Aktuálne: 

Apologetika katolíckej viery

Lektor: 
doc. ThDr. Štefan Paločko, PhD.
Forma podujatia: 
prezenčne

Lapbook – interaktívna kniha

Lektor: 
Mgr. Zuzana Hovancová
Forma podujatia: 
prezenčne

Zistenia medzinárodnej štúdie OECD PISA 2018 v kontexte plánovania profesijného rozvoja

Lektor: 
PaedDr. Darina Výbohová, PhD.
Ing. Miroslava Jakubeková
Forma podujatia: 
prezenčne

Kniha proroka Jonáša

Lektor: 
doc. ThLic. Róbert Lapko, Th.D., PhD.
Forma podujatia: 
prezenčne

Nová systematika živých organizmov

Lektor: 
RNDr. Erika Fryková
Forma podujatia: 
prezenčne

Environmentálna výchova v edukačnom procese

Lektor: 
RNDr. Erika Fryková
Forma podujatia: 
prezenčne

Učiteľ a žiak - partneri v procese učenia sa

Lektor: 
PhDr. PaedDr. Slávka Džačovská, PhD., MBA
PaedDr. Ľubomír Verbovanec, PhD., MBA
Forma podujatia: 
prezenčne

Projektové vyučovanie na hodinách prírodovedných predmetov

Lektor: 
RNDr. Erika Fryková
Forma podujatia: 
prezenčne

Netradičné formy výučby komunikácie v anglickom jazyku

Lektor: 
Mgr. Zuzana Procházková
Forma podujatia: 
prezenčne

Profesijné štandardy - portfólio - atestácie

Lektor: 
RNDr. Erika Fryková
Forma podujatia: 
prezenčne

Zistenia medzinárodnej štúdie OECD PISA 2018 v kontexte plánovania profesijného rozvoja

Lektor: 
PaedDr. Darina Výbohová, PhD.
Mgr. Jozef Bernát
Forma podujatia: 
prezenčne

Zistenia medzinárodnej štúdie OECD PISA 2018 v kontexte plánovania profesijného rozvoja

Lektor: 
PaedDr. Darina Výbohová, PhD.
Mgr. Mária Pappová
Forma podujatia: 
prezenčne

Východiská a možnosti v oblasti profesijného rozvoja v rámci MZ, PK, VO

Lektor: 
Mgr. Janka Strnisková
PaedDr. Adriana Gondová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Východiská a možnosti v oblasti profesijného rozvoja v rámci MZ, PK a vzdelávacej oblasti

Lektor: 
PaedDr. Darina Výbohová, PhD.
Forma podujatia: 
prezenčne

Zistenia medzinárodnej štúdie OECD PISA 2018 v kontexte plánovania profesijného rozvoja

Lektor: 
PaedDr. Darina Výbohová, PhD.
Mgr. Adriana Lančaričová
Forma podujatia: 
prezenčne

Aktuálne otázky súvisiace s ochranou finančného spotrebiteľa

Lektor: 
Ing. Mária Hitríková
Ing. Pavol Matyasovszky
Ing. Jana Kardošová
Forma podujatia: 
prezenčne

Rozvoj čitateľskej gramotnosti vo vyučovaní cudzích jazykov

Lektor: 
Mgr. Mária Marciová
Forma podujatia: 
prezenčne

Zistenia medzinárodnej štúdie OECD PISA 2018 v kontexte plánovania profesijného rozvoja

Lektor: 
PaedDr. Darina Výbohová, PhD.
Mgr. Ľubica Korečková
Forma podujatia: 
prezenčne

Profesijné štandardy – Portfólio – Atestácie

Lektor: 
PhDr. Maroš Dvorský
Mgr. Szilárd Fecsó
Forma podujatia: 
prezenčne

Zistenia medzinárodnej štúdie OECD PISA 2018 v kontexte plánovania profesijného rozvoja

Lektor: 
PaedDr. Darina Výbohová, PhD.
PaedDr. Monika Gregušová
Forma podujatia: 
prezenčne

Ako vyučovať anglickú gramatiku zábavne

Lektor: 
PhDr. Zuzana Pohlová
PaedDr. Judita Tóthová
Mgr. Anna Pávová
Forma podujatia: 
prezenčne

Kooperatívne vyučovanie vhodne a efektívne na druhom stupni ZŠ a v strednej škole

Lektor: 
PaedDr. Anna Vrábľová, PhD.
Forma podujatia: 
prezenčne

Portfólio ako prostriedok rozvoja pedagogického zamestnanca

Lektor: 
PaedDr. Eva Pupíková, PhD.
PaedDr. Štefan Dragúň
Forma podujatia: 
prezenčne

Aktivitujúce metódy vo výučbe geografie - Sopky zábavne a výučba geografie trochu inak

Lektor: 
PaedDr. Alica Dragulová, PhD.
Mgr. Galina Čajková
Mgr. Marek Marcinčin
Forma podujatia: 
prezenčne

Olympizmus vo výučbe telesnej a športovej výchovy

Lektor: 
PaedDr. Alica Dragulová, PhD.
doc. PaedDr. Viera Bebčáková, PhD.
Forma podujatia: 
prezenčne

Život jednej steny

Lektor: 
PaedDr. Ján Husár, PhD.
Forma podujatia: 
prezenčne

Ako na kritické myslenie?

Lektor: 
PaedDr. Adriana Gondová
Forma podujatia: 
prezenčne

Aplikačné úlohy na kritické myslenie

Lektor: 
PaedDr. Adriana Gondová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Multikultúrna výchova - tvorba úloh a aktivít

Lektor: 
Ing. arch. Edita Pavúrová, PhD.
Forma podujatia: 
prezenčne

Profesijné štandardy – Portfólio – Atestácie

Lektor: 
PhDr. Maroš Dvorský
Mgr. Ľubica Korečková
Forma podujatia: 
prezenčne