Prehlbovanie kompetencií učiteľov v oblasti čitateľskej gramotnosti výberom textov zameraných na osobnostný rozvoj a etické aspekty

Vzdelávací program je zameraný na tvorbu úloh a realizáciu čitateľských stratégií na rozvoj čitateľskej gramotnos na základných a stredných školách

Číslo akreditácie: 
1362/2014 - KV
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Rozvoj čitateľskej gramotnosti prácou s textami zameraný na osobnostný rozvoj a etické aspekty
Rozhodnutie o schválení: