Tvorivé využívanie edukačných médií v spoločenskovednom vzdelávaní v základnej a strednej škole

Vzdelávací program je zameraný na využitie edukačných médií v školskej praxi spoločenskovedných predmetov

Číslo akreditácie: 
1328/2013 - KV
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Edukačné médiá a ich využívanie v spoločenskovedných predmetoch v základnej a strednej škole
Rozhodnutie o schválení: