Edukačné médiá a ich využívanie v spoločenskovedných predmetoch v základnej a strednej škole

Cieľom učebného zdroja k akreditovanému programu je aktualizovať a prehĺbiť profesijné kompetencie učiteľov spoločenskovedných predmetov v oblasti využívania edukačných médií vo vyučovacom procese na rozvíjanie kreatívnosti a osobnosti žiakov. Autorky okrem teoretických poznatkov o problematike uvádzajú praktické aktivity na rozvíjanie zručností práce s médiami.

Autori: 
M. Onušková, D. Bačová
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-565-1390-3
Rok vydania: 
2015
Rozsah: 
70s.
Publikacia pracovisko MPC: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: