PaedDr. Mária Dreisigová

autor/garant

UID: 
PaedDr. Mária Dreisigová
Priezvisko: 
Dreisigová
Autori: 

M. Dreisigová

Učebný zdroj k akreditovanému programu Autointegračný výcvik je inšpiráciou pre tých pedagogických zamestnancov, ktorým nie je ľahostajné osobné telesné a mentálne zdravie a zároveň majú záujem o oživenie a spríjemnenie vyučovania svojich žiakov. Prináša podnety a inšpirácie ako vyskúšať overené a osožné cvičenia v praxi a vyrovnávať sa so záťažovými situáciami v profesijnom aj osobnom živote.

Učebný zdroj je stručnou metodikou pre pedagogického a odborného zamestnanca na prácu s elektronickou databázou školy ‒ tvorbu a archivovanie povinnej aj nepovinnej dokumentácie škôl v súlade s platnou školskou legislatívou. Jednoduchými  grafickými postupmi vysvetľuje spôsoby získavania, ukladania a exportovania údajov informačného systému s orientáciou na žiaka, rodiča a učiteľa.

Vzdelávací program poskytne účastníkovi vzdelávania rozvoj vedomostí a zručností v oblasti vnútornej motivácie, pozitívneho prístupu k vlastnej osobnosti a vytváraní a rozvíjaní pozitívnej klímy pri práci so žiakmi formou zážitkového učenia sa.

Vzdelávací program poskytne účastníkom vzdelávania poznatky a skúsenosti v oblasti zručností vo využívaní informačno-komunikačných technológií pri vedení pedagogickej dokumentácie o žiakoch a pri tvorbe dokumentov v elektronickej podobe.

Vzdelávací program poskytne účastníkom vzdelávania poznatky a skúsenosti v oblasti riadeného sebahodnotenia žiakov pomocou metódy Student-led Conference.

Vzdelávací program poskytne účastníkom vzdelávania poznatky a skúsenosti potrebné na výkon špecializovanej činnosti kariérového poradcu.