Autointegračný výcvik

Vzdelávací program poskytne účastníkovi vzdelávania rozvoj vedomostí a zručností v oblasti vnútornej motivácie, pozitívneho prístupu k vlastnej osobnosti a vytváraní a rozvíjaní pozitívnej klímy pri práci so žiakmi formou zážitkového učenia sa.

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
1222/2013 - KV
Dokumenty
Akreditované znenie: 
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Autointegračný výcvik
Rozhodnutie o schválení: