Tvorba dokumentácie o žiakoch v elektronickej databáze školy

Učebný zdroj je stručnou metodikou pre pedagogického a odborného zamestnanca na prácu s elektronickou databázou školy ‒ tvorbu a archivovanie povinnej aj nepovinnej dokumentácie škôl v súlade s platnou školskou legislatívou. Jednoduchými  grafickými postupmi vysvetľuje spôsoby získavania, ukladania a exportovania údajov informačného systému s orientáciou na žiaka, rodiča a učiteľa.

Autori: 
M. Dreisigová, I. Ondrušková
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-8052-448-7
Rok vydania: 
2013
Rozsah: 
38s.
Elektronická verzia: 
Publikacia pracovisko MPC: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: