Student - led Coference ( nová metóda sebahodnotenia v praxi)

Vzdelávací program poskytne účastníkom vzdelávania poznatky a skúsenosti v oblasti riadeného sebahodnotenia žiakov pomocou metódy Student-led Conference.

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
776/2012 - KV
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Student-Led Conference