Karierový poradca - učiteľ

Vzdelávací program poskytne účastníkom vzdelávania poznatky a skúsenosti potrebné na výkon špecializovanej činnosti kariérového poradcu.

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
735/2012 - KV