Elektronická databáza v práci pedagogického a odborného zamestnanca časť I. Tvorba dokumentácie o žiakoch s pomocou elektronického registra v informačnom systéme školy

Vzdelávací program poskytne účastníkom vzdelávania poznatky a skúsenosti v oblasti zručností vo využívaní informačno-komunikačných technológií pri vedení pedagogickej dokumentácie o žiakoch a pri tvorbe dokumentov v elektronickej podobe.

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
780/2012 - KV
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Tvorba dokumentácie o žiakoch v elektronickej databáze školy