Riešenie konfliktných situácií v školách a školských zariadeniach

Každý deň sa stretávame s tým, že má niekto odlišný názor, postoj, vyznáva iné hodnoty, je nám menej sympatický, bráni nám dosiahnuť to, čo chceme. Riešenie konfliktov je preto súčasťou fungovania každého človeka v sociálnom svete – či sa dohadujeme s vlastnými deťmi o tom, ako môžu byť dlho pri počítači, kedy sa môžu vrátiť večer domov, s kolegami o termíne školského výletu, či s predavačkou o reklamácii nekvalitného výrobku, s priateľmi zas o rozdielnych názoroch na divadelné predstavenie atď. (Bednařík, 2001)
Učebný zdroj sa zameriava práve na oblasť konfliktov a ich riešenie v školskom prostredí.

Autori: 
PhDr. Alena Kopányiová, PhD., PhDr. Eva Smiková, PhD.
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-8052-523-1
Rok vydania: 
2013
Rozsah: 
54s.
Elektronická verzia: 
Publikacia pracovisko MPC: 
publikacia recenzenti: 
Mgr. Zuzana Vojtová
Kód projektu: 
Verejná publikácia: