učiteľ pre primárne vzdelávanie

x

Aktuálne: 

Po úspešnej predvianočnej kreatívnej dielne  na základe Vašich požiadaviek organizujeme jarnú kreatívnu dielňu pre učiteľov ZŠ, MŠ a vychovávateľov ŠKD a ŠI.

Cieľom podujatia je praktické vyskúšanie nových techník a produktov z oblasti kreatívnej techniky, ktoré sú využiteľné na hodinách výtvarnej výchovy, pracovného vyučovania, v ŠKD, ŠI alebo v MŠ.

Účastníci podujatia si môžu vyrobiť:

  • Veľkonočné vajíčko zdobené praskajúcou farbou, kamennou pastou a samotvrdnúcou hmotou.
  • Sliepočku z filcu - zdobenie farbou na textil
  • Srdiečkový odkazovač ku Dňu matiek -  zdobenie servítkovou technikou a praskajúcim gelom

 

Lektorka kreatívnej dielne:  Judit Göbő (Mira Office Levice) 

Výdavky na použité materiály hradia účastníci kreatívnej dielne vo výške 7€ lektorke Mira Office na mieste. (Pripravené produkty budú majetkom účastníka.)

Vzdelávanie sa uskutoční v maďarskom jazyku. 

 

Začiatok podujatia: 
pondelok, 25. marec 2019 - 8:30
Koniec podujatia: 
pondelok, 25. marec 2019 - 12:00

Odborný seminár zameraný na atestačný proces prvej atestácie v jazyku národnostných menšín pre učiteľov ZŠ a SŠ s VJM. 

Začiatok podujatia: 
streda, 27. marec 2019 - 9:00
Koniec podujatia: 
streda, 27. marec 2019 - 13:00

Metodický seminár pre učiteľov ANJ na ZŠ má dve časti - prvá prináša jednoduché, efektívne a zábavné aktivity, ktoré motivujú žiakov učiť sa slovnú zásobu a frázy, ktoré napomáhajú aktívnej komunikácii v angličtine. Druhá časť predstavuje päť inšpiratívnych techník, ktoré posilňujú plynulosť rozprávania. 

Na seminár je nutné sa prihlásiť najneskôr do 1. marca 2019 na www.macmillan.sk/seminare. 

Začiatok podujatia: 
pondelok, 4. marec 2019 - 10:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 4. marec 2019 - 13:00

Prečo by mali mať všetky deti právo vyjadriť to, čo si myslia?
Rozumiem tomu, že všetky deti majú právo vyjadriť svoj názor bez strachu alebo vyhrážania, alebo poškodenia.
• Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť, Človek a hodnoty
• Vek: 9 – 11 rokov
• Vzdelávacie výsledky/ciele:
- vyjadriť vlastnými slovami, že všetky deti majú rovnaké právo vyjadriť svoj názor a byť vypočuté,
- vypočuť si názory všetkých spolužiakov v diskusii,
- sformulovať význam rešpektovania práv a povinností.
• Metódy: riadená diskusia, formulácia pravidiel – tréning komunikácie

Metodicko-pedagogické cenrum v Komárne v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia organizuje metodický deň pre učiteľov biológie, environmentálnej výchovy a koordinátorov environmentálnej výchovy ZŠ s názvom ,, Zelená sieť - inšpirácie pre praktické aktivity v environmentálnej výchove ZŠ." Metodický deň sa uskutoční 13. marca 2019 v priestoroch detašovaného pracoviska v Komárne. 

Začiatok podujatia: 
streda, 13. marec 2019 - 9:30
Koniec podujatia: 
streda, 13. marec 2019 - 11:30

Základná idea pre tento vyučovací blok sa zrodila počas odborných seminárov, ktoré sme realizovali v MPC v spolupráci s novinárom Denníka N Vladimírom Šnídlom. Semináre sa obsahovo viazali na aktivity, polopravdy a dezinformácie mnohých webov a Denník N následne vydal aj zošitovú publikáciu Príručka pre školy: Ako sa vyznať v správach na internete – Klamstvá a konšpirácie. Z našej strany vznikol takýto vyučovací blok:

Cieľom tvorivej dielne je  rozvíjať kreativitu účastníkov  pri využívaní odpadového materiálu na výrobu dekoratívnych a darčekových predmetov so žiakmi základných škôl. Účastníci budú mať možnosť získať od skúsenej lektorky mnoho osvedčených pedagogických skúseností  a praktických rád a vytvoriť si vlastné výrobky.

Začiatok podujatia: 
streda, 27. február 2019 - 8:00
Koniec podujatia: 
streda, 27. február 2019 - 10:00

Workshop je zameraný na konkrétne možnosti využitia výstavy Od pôžitku k úzkosti a späť v rámci pedagogického procesu. Výstava prdestavuje výber z tvorby autora súčasného umenia Borisa Sirku. Cieľom podujatia je zoznámiť s možnosťami interpretácie výtvarných diel súčasného umenia a prostredníctvom tvorivých aktivít implementovať ich do edukačného procesu. Cieľovou skupinou workshopu sú učitelia MŠ, ZŠ, SŠ a ZUŠ. Lektormi podujatia budú galerijné pedagogičky Východoslovenskej galérie v Košiciach.

Začiatok podujatia: 
štvrtok, 11. apríl 2019 - 10:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 11. apríl 2019 - 13:00

Získať základné informácie o podmienkach vykonania atestácie a požiadavkách na atestačnú prácu na prvú atestáciu  pre kategóriu učiteľ (v uvedených podkategóriách) a kategóriu majster odbornej výchovy.

Začiatok podujatia: 
pondelok, 11. február 2019 - 10:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 11. február 2019 - 13:00

Cieľom seminára je získať základné informácie o podmienkach vykonania druhej atestácie a požiadavkách na atestačnú prácu druhej atestácie, konzultovať rámcový návrh projektu atestačnej práce druhej atestácie.

Začiatok podujatia: 
pondelok, 11. február 2019 - 13:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 11. február 2019 - 15:00

Cieľom odborného seminára je rozšíriť profesijne kompetencie účastníkov seminára v oblasti vývinu reči a poukázať na dôležitosť rozvíjania fonologického uvedomovania, ktoré je dôležitým prekurzorom školskej zrelosti u detí predškolského a mladšieho školského veku.

Začiatok podujatia: 
streda, 28. november 2018 - 8:30
Koniec podujatia: 
streda, 28. november 2018 - 13:00

08:00 - 09:00 Mgr. Nemcová Lívia, PhD.: Východiská výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu

 09:15- 10:15 Mgr. Nemcová Lívia, PhD.: Princípy realizácie výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu

10:30 - 12:00 Mgr. Nemcová Lívia, PhD.:Modely realizácie výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu a modely service learningu

Začiatok podujatia: 
piatok, 9. november 2018 - 8:00
Koniec podujatia: 
piatok, 9. november 2018 - 12:00

Cieľom seminára je informovať o podmienkach vykonania druhej atestácie a požiadavkách na atestačnú prácu druhej atestácie.

Z kapacitných dôvodov je nutné sa na seminár prihlásiť elektronicky priloženou návratkou na adresu lubica.koreckova@mpc-edu.sk. 

O prípadnom prekročení kapacity Vás budeme informovať mailom najneskôr deň pred konaním seminára.

Začiatok podujatia: 
pondelok, 5. november 2018 - 13:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 5. november 2018 - 15:00

Cieľom seminára je podať základné informácie o podmienkach vykonania prvej atestácie a požiadavkách na atestačnú prácu prvej atestácie.

Z kapacitných dôvodov je nutné sa na seminár prihlásiť elektronicky priloženou návratkou na adresu maros.dvorsky@mpc-edu.sk.

O prípadnom prekročení stanovenej kapacity Vás budeme informovať mailom najneskôr deň pred podujatím.

 

Začiatok podujatia: 
pondelok, 5. november 2018 - 10:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 5. november 2018 - 12:00

Počas workshopu si učitelia a vychovávatelia  môžu vyskúšať menej známe materiály a nové techniky, ktoré sú využiteľné na hodinách výtvarnej výchovy, pracovného vyučovania, v ŠKD alebo v MŠ. (Napr. Zdobenie akrylovej gule; vyhotovenie svietnika pomocou špeciálneho atramentu a krakelovacieho laku atď.)

Téma: Pripravme sa na Vianoce  trošku inak

Prednášajúca: Judit Göbő (MIRA Office, Želiezovce)

Vzdelávanie sa uskutoční v maďarskom jazyku. 

Účastníci platia 7€ na potrebný materiál pracovníčke firmy priamo na mieste. (Pripravené produkty budú majetkom účastníka.)

Začiatok podujatia: 
utorok, 6. november 2018 - 13:00
Koniec podujatia: 
utorok, 6. november 2018 - 16:30

Počas workshopu si učitelia a vychovávatelia  môžu vyskúšať menej známe materiály a nové techniky, ktoré sú využiteľné na hodinách výtvarnej výchovy, pracovného vyučovania, v ŠKD alebo v MŠ. (Napr. Zdobenie akrylovej gule; vyhotovenie svietnika pomocou špeciálneho atramentu a krakelovacieho laku atď.)

Téma: Pripravme sa na Vianoce  trošku inak

Prednášajúca: Judit Göbő (MIRA Office, Želiezovce)

Vzdelávanie sa uskutoční v maďarskom jazyku. 

Účastníci platia 7€ na potrebný materiál pracovníčke firmy priamo na mieste. (Pripravené produkty budú majetkom účastníka.)

 

Začiatok podujatia: 
utorok, 6. november 2018 - 8:30
Koniec podujatia: 
utorok, 6. november 2018 - 12:00

DP MPC Komárno organizuje dňa 07. novembra 2018 workshop pre učiteľov materských, základných a stredných škôl pod názvom Duševná hygiena u pedagóga – Stres a zvládacie stratégie. Cieľom workshopu je priblížiť problematiku  stresu a syndrómu vyhorenia v pedagogickej praxi, ako aj prezentovanie stratégií prekonávania stresových situácií. Prednášajúca: PaedDr. Terézia Strédl, PhD.

Začiatok podujatia: 
streda, 7. november 2018 - 10:30
Koniec podujatia: 
streda, 7. november 2018 - 14:00

  Orffove nástroje sú kľúčovou a dostupnou učebnou pomôckou, ktorá priamo podporuje ciele učenia . Sú to najmä malé bicie nástroje (perkusie) aj melodické perkusie (zvonkohry, xylofóny, metalofóny), ktoré spolu s flautami a sláčikovými nástrojmi sprevádzajú detský spev a tanec.  Uvedené nástroje participujú na utváraní hudobných predstáv, umožňujú improvizovať a priamo generovať aj ďalšie zložky hudobnosti v intenciách rozvoja vokálno-inštrumentálnych kompetencií. Tieto nástroje majú pôvod v prírode a dlhej histórii ľudskej kultúry a znejú veľmi prirodzene, preto sú uplatniteľné v širokom spektre vekovej štruktúry žiakov. Vďaka tomu sú to ideálne učebné pomôcky pre rozvoj hudobných a pohybových schopností detí a otvárajú im cestu k umeniu.

Začiatok podujatia: 
štvrtok, 29. november 2018 - 8:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 29. november 2018 - 13:00

Odborný seminár realizovaný  v  praktickom nácviku formou workshopu poskytuje možnosti použitia konkrétnych diagnostických nástrojov, napríklad korektne formulovaných otázok, špičkovo projektovaných testov, správne hierarchizovaných a obsahovo, lexikálne vhodne sýtených pojmových máp.

Začiatok podujatia: 
streda, 7. november 2018 - 8:30
Koniec podujatia: 
streda, 7. november 2018 - 11:30

Cieľ: Predstaviť učiteľom obsah predmetov vlastiveda a prírodoveda v zmysle požiadaviek iŠVP pre 4. ročník a efektívne využívanie učebných materiálov na hodinách vlastivedy a prírodovedy

Začiatok podujatia: 
streda, 10. október 2018 - 9:00
Koniec podujatia: 
streda, 10. október 2018 - 13:00

Pedagogická diagnostika je jednou z pedagogických disciplín, ktorá je východiskom pre takmer všetky špecializované oblasti výchovy. Zaisťuje spätnú väzbu, kontrolu a hodnotenie procesu vzdelávania a výchovy. Zámerom pedagogického diagnostikovania je zistiť východiskový stav, ktorý je odrazovým mostíkom pre možné zmeny v školskej edukácii.

Cieľom seminára je aktualizovať informácie o trendoch v pedagogickej diagnostike a aplikovať vybrané diagnostické postupy na konkrétne učebné a výchovné situácie. Sekundárnym zámerom je poukázať na aplikáciu profesijných štandardov v edukačnej praxi.

Témou seminára sú aktuálne otázky pedagogickej diagnostiky z pohľadu pedagogickej praxe  ako proces diagnostikovania, diagnostikovanie žiakov v jednotlivých etapách štúdia. Seminár je prepojená s praktickou ukážkou rôznych diagnostických nástrojov.

Účastníci budú mať priestor na diskusiu a výmenu názorov. Praktická činnosť učiteľov v skupinách bude spojená s výmenou skúseností.

Začiatok podujatia: 
štvrtok, 25. október 2018 - 11:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 25. október 2018 - 15:15

RP MPC Prešov organizuje dňa 19. októbra 2018 odborný seminár pre učiteľov základných škôl Prešovského i Košického kraja pod názvom Zvládanie šikanovania v základných školách.

Cieľom seminára je aktualizovať teoretické poznatky pedagógov z oblasti problematiky šikanovania, rozvíjať  profesijné kompetencie učiteľov základných škôl o spôsobilosť monitorovať prejavy a výskyt šikanovania. Zámerom odborného seminára je upriamiť pozornosť na Smernicu MŠVVaŠ  SR č.36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách  a školských zariadeniach, ktorá nadobudla účinnosť 1. septembra 2018.

Účastníci získajú informácie o stratégiách v prevencii šikanovania  a zároveň im budú  prezentované  postupy a zásady pri riešení  jednotlivých prípadov šikanovania v zmysle platnej legislatívy.

Začiatok podujatia: 
piatok, 19. október 2018 - 8:30
Koniec podujatia: 
piatok, 19. október 2018 - 13:45

Cieľom odborného seminára je prezentovať aplikačné úlohy zamerané na rozvíjanie finančnej gramotnosti s využitím čitateľských stratégií. 

V rámci seminára budú prezentované vybrané aplikačné úlohy zamerané na rozvíjanie finančnej gramotnosti žiakov základných škôl vychádzajúce z Národného štandardu finančnej gramotnosti, verzia 1.2, s využitím čitateľských stratégií a ukážky možností implementácie prezentovaných aplikačných úloh do edukačného procesu.

Lektorkou seminára bude PaedDr. Monika Reiterová zo Štátneho pedagogického ústavu Bratislava, autorka viacerých publikácií zameraných na rozvíjanie finančnej gramotnosti žiakov základných škôl.

Pre prihlásenie na odborný seminár je potrebné, aby ste boli registrovaný(á) cez web stránku MPC a prihlásený(á) ako užívateľ(ka). Tlačítka Registrácia a Prihlásenie nájdete v pravom hornom rohu stránky.

Začiatok podujatia: 
utorok, 20. november 2018 - 9:00
Koniec podujatia: 
utorok, 20. november 2018 - 14:00

Cieľom odborného seminára je prezentovať vybrané aplikačné úlohy rozvíjajúce finančnú gramotnosť žiakov základnej školy. V rámci seminára budú prezentované vybrané aplikačné úlohy zamerané na rozvíjanie finančnej gramotnosti žiakov základných škôl, vychádzajúce z Národného štandardu finančnej gramotnosti, verzia 1.2 a ukážky možností implementácie prezentovaných aplikačných úloh do edukačného procesu. Lektorkou odborného seminára bude PaedDr. Monika Reiterová zo Štátneho pedagogického ústavu, Bratislava, autorka viacerých publikácií zameraných na rozvíjanie finančnej gramotnosti žiakov základných škôl.

Pre prihlásenie na odborný seminár je potrebné, aby ste boli registrovaný(á) cez web stránku MPC a prihlásený(á) ako užívateľ(ka). Tlačítka Registrácia a Prihlásenie nájdete v pravom hornom rohu stránky.

Začiatok podujatia: 
pondelok, 19. november 2018 - 9:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 19. november 2018 - 14:00

Cieľom odborného seminára je rozšíriť profesijne kompetencie účastníkov seminára v oblasti vývinu reči a poukázať na dôležitosť rozvíjania fonologického uvedomovania, ktoré je dôležitým prekurzorom školskej zrelosti u detí predškolského a mladšieho školského veku.

Začiatok podujatia: 
streda, 28. november 2018 - 9:00
Koniec podujatia: 
streda, 28. november 2018 - 12:00

Cieľom odborného seminára je rozvíjanie kompetencií učiteľov potrebných na efektívne realizovanie kooperatívneho učenia žiakov. Účastníci odborného seminára sa oboznámia s metodologickými východiskami realizácie kooperatívneho učenia, návrhmi na začlenenie kooperatívneho učenia do vyučovacích hodín, uplatnením kľúčových princípov kooperatívneho učenia pri tvorbe kooperatívnych úloh a spôsobmi rozvoja sociálnych zručností žiakov v kooperatívnom učení.  

Pre prihlásenie na odborný seminár je potrebné, aby ste boli registrovaný(á) cez web stránku MPC a prihlásený(á) ako užívateľ(ka). Tlačítka Registrácia a Prihlásenie nájdete v pravom hornom rohu stránky.

Začiatok podujatia: 
piatok, 19. október 2018 - 9:00
Koniec podujatia: 
piatok, 19. október 2018 - 14:00

Cieľom metodického seminára je predstaviť učiteľom obsah predmetov vlastiveda a prírodoveda v zmysle požiadaviek iŠVP pre 4. ročník ZŠ a využívanie učebných materiálov v rámci týchto predmetov. 

Obsah:

1. Základné informácie o vzdelávacom štandarde predmetu prírodoveda

2. Využitie pracovnej učebnice Vydavateľstva AITEC Prírodoveda pre štvrtákov

3. Základné informácie o vzdelávacom štandarde predmetu vlastiveda

4. Využitie pracovnej učebnice Vydavateľstva AITEC Vlastiveda pre štvrtákov

 

Elektronické prihlásovanie na seminár je možné na www.aitec.sk v časti: Semináre pre učiteľov/Pripravované semináre/Vyučovanie vlastivedy a prírodovedy podľa iŠVP-MPC Prešov do 19. 10. 2018 (v prípade naplnenia kapacity si organizátor vyhradzuje právo uzavrieť prihlasovanie aj pred týmto termínom).

Vzhľadom na limitovanú kapacitu prednáškovej miestnosti sa na seminári môžu zúčastniť len prihlásení záujemcovia, ktorým vydavateľstvo AITEC e-mailom potvrdí účasť.

            

Začiatok podujatia: 
streda, 24. október 2018 - 8:40
Koniec podujatia: 
streda, 24. október 2018 - 13:00

Slovenská republika napriek nesporne mnohým pozitívam v oblasti práv detí, vrátane ochrany detí pred násilím, nie je žiaľ žiadnou výnimkou v celosvetovom probléme násilia na deťoch. Pedagogickí a odborní zamestnanci, ako profesionáli pracujúci s deťmi potrebujú mať základný aktuálny prehľad o problematike, aby mohli byť pripravení a nápomocní nielen pri prevencii, ale aj pri včasnej identifikácii prípadného násila páchaného na deťoch.

Začiatok podujatia: 
štvrtok, 11. október 2018 - 9:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 11. október 2018 - 14:00

DP MPC Košice organizuje dňa 25. októbra 2018 odborný seminár pre učiteľov primárneho vzdelávania Košického kraja i Prešovského kraja pod názvom Postavenie metodických orgánov (metodického združenia) v procese zvyšovania úrovne výchovno-vzdelávacej činnosti v základnej škole.

Cieľom seminára je aktualizovať informácie o kompetenčnom profile vedúceho MZ a význame metodických orgánov, metodického združenia školy ako poradného orgánu riaditeľa školy. Metodické združenie sa zaoberá pedagogickými a výchovno-vzdelávacími otázkami a problémami žiakov. Zámerom seminára je poukázať aj na postavenie MZ v intenciách realizácie interného vzdelávania pedagogických zamestnancov (vzájomné odovzdávanie informácií zo vzdelávacích aktivít, otvorených hodín) s cieľom poskytnúť podporné stimuly na efektívne stratégie učenia sa žiakov.

Sekundárnym zámerom seminára je poukázať na aplikáciu profesijných štandardov v edukačnej praxi. Účastníci budú mať priestor na diskusiu a výmenu názorov o profesijných štandardoch učiteľa pre primárne vzdelávanie a vedúceho metodického združenia. Praktická činnosť učiteľov v skupinách bude spojená s výmenou skúseností a spoločným vypracovaním odporúčaní do pedagogickej praxe.

Začiatok podujatia: 
štvrtok, 25. október 2018 - 8:30
Koniec podujatia: 
štvrtok, 25. október 2018 - 13:00

Cieľom podujatia je prezentovať možnosti využitia programu FONO 2 a FONO 3 v edukačnej a poradenskej praxi. Podujatie je určené pre pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí sa v svojej praxi stretávajú s deťmi a žiakmi v štádiu rozvíjania reči a rečových stereotypov, s deťmi a žiakmi s narušenou komunikačnou schopnosťou a poruchami reči. FONO je multimediálny súbor programov pre rečovú terapiu, ktorý využíva vlastnosti súčasných osobných počítačov.

Začiatok podujatia: 
piatok, 9. november 2018 - 12:30
Koniec podujatia: 
piatok, 9. november 2018 - 15:30