Rozvoj podnikateľských zručností v základnej a strednej škole

Rozšírenie poznatkov pedagogických zamestnancov o možnostiach využívania aktivizujúcich vyučovacích metód na rozvoj podnikateľských kompetencií, podporu podnikateľského myslenia a motiváciu žiakov k podnikaniu.

Číslo akreditácie: 
1490/2015 - KV
Dokumenty
Akreditované znenie: 
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Úvod do podnikateľského vzdelávania
Rozhodnutie o schválení: