Učiteľ a internet

absolvovaním vzdelávacieho programu Rozvíjanie digitálnych kompetencií prácou na interaktívnej tabuli s programom ActivInspire získajú pedagogickí zamestnanci profesijné kompetencie v oblasti spracovania autorských návrhov aktivít pre žiakov s využitím interaktívnej zostavy. Dokážu analyzovať možnosti ich využitia a implementovať ich do vyučovacích jednotiek v rámci vyučovacieho predmetu resp. odboru, ktorú vo výchovno-vzdelávacom procese zabezpečujú.

Číslo akreditácie: 
1356/2014 - KV
Dokumenty
Akreditované znenie: 
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Učiteľ a internet
Rozhodnutie o schválení: