RNDr. Jana Hnatová, PhD.

RNDr. Jana Hnatová, PhD.
Pracovisko:
Prešov, RP MPC, Ul. T. Ševčenka 11
Pracovisko MPC:
Registrácia: utorok, 28. jún 2016 - 2:00