Cyril a Metod ako tvorcovia osobitnej a národnej identity

Zdokonalenie profesijných kompetencií potrebných pri vytváraní osobnej a národnej identity prostredníctvom poznania hodnotovej orientácie, jej vytvárania v dejinných zápasoch z rôznych kultúrnych pohľadov.

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
1030/2013 - KV
Druh: 
Dokumenty
Rozhodnutie o schválení: