funkčné vzdelávanie - rozširujúci modul

Dĺžka oprávnenosti: 
24