Vedenie ľudí v škole alebo v školskom zariadení pre absolventov funkčného vzdelávania podľa zákona č. 317/2009 Z. z.

Číslo akreditácie: 
11/2020 - FV
Dokumenty