Sebariadenie a manažérska etika

Číslo akreditácie: 
7/2020 - FV
Dokumenty
Rozhodnutie o schválení: