Ing. Vladimír Laššák, PhD.

Ing. Vladimír Laššák, PhD.
Pracovisko:
Banská Bystrica, RP MPC, Horná 97
Pracovisko MPC:
Registrácia: pondelok, 27. jún 2016 - 2:00