Mgr. Gabriela Vincencová

autor/garant

UID: 
Mgr. Gabriela Vincencová
Priezvisko: 
Vincencová
Autori: 

G. Vincencová

Trestné právo je ďalší z učebných zdrojov, ktoré sú vytvorené k akreditovaným programom kontinuálneho vzdelávania zameraným na oblasť práva.

Autori: 

G. Vincencová

Obchodné právo je učebný zdroj vytvorený k akreditovanému programu kontinuálneho vzdelávania s rovnomenným názvom. Pre rozsiahlosť problematiky obsahuje základné informácie z oblasti obchodného práva vrátane zmien v Obchodnom zákonníku, ktoré budú na vzdelávaní priebežne aktuálne dopĺňané.

Autori: 

G. Vincencová

Občianske právo je učebný zdroj k akreditovanému vzdelávaciemu programu s rovnomenným názvom. Je vypracovaný pre kategóriu učiteľ, podkategóriu učiteľ pre stredné školy a učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie. Z dôvodu obšírnosti problematiky a limitovaného rozsahu obsahuje základnú odbornú teóriu vrátane aktivít, ktorých cieľom je čo najlepšie osvojenie rozsiahlej právnickej problematiky.

Autori: 

Mgr. Gabriela Vincencová

Učebný zdroj Teória práva bol pripravený v súlade s akreditovaným programom kontinuálneho vzdelávania s rovnomenným názvom. Vzdelávací program, a teda aj učebný zdroj boli vypracované ako pomôcka pre kategóriu učiteľ a podkategórie učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, učiteľ strednej školy a učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie. Vzdelávací program je vhodný predovšetkým pre učiteľov občianskej náuky, právnej náuky a práva.

Autori: 

G. Vincencová

Učebný zdroj Ústavné právo bol vytvorený k akreditovanému programu kontinuálneho vzdelávania s rovnomenným názvom a zameriava sa na základné právne odvetvie každého právneho systému – ústavné právo.

Vzdelávací program je zameraný na prehĺbenie vedomostí a zručností v oblasti obchodného práva, aplikáciu poznatkov pri riešení konkrétnych situácií, realizáciu cvičení zážitkového učenia na zvyšovanie právneho vedomia žiakov v danej oblasti

Vzdelávací program je zameraný na prehĺbenie vedomostí a zručností v oblasti trestného práva, aplikáciu poznatkov pri riešení konkrétnych situácií, realizáciu cvičení zážitkového učenia na zvyšovanie právneho vedomia žiakov v danej oblasti

Vzdelávací program je zameraný na prehĺbenie vedomostí a zručností v oblasti občianskeho práva, aplikáciu poznatkov pri riešení konkrétnych situácií, realizáciu cvičení zážitkového učenia na zvyšovanie právneho vedomia žiakov v danej oblasti

Vzdelávací program je zameraný na prehĺbenie vedomostí a zručností v oblasti pracovného práva, aplikáciu poznatkov pri riešení konkrétnych situácií, realizáciu cvičení zážitkového učenia na zvyšovanie právneho vedomia žiakov v danej oblasti