Trestné právo

Trestné právo je ďalší z učebných zdrojov, ktoré sú vytvorené k akreditovaným programom kontinuálneho vzdelávania zameraným na oblasť práva. Nesie rovnomenný názov ako vzdelávací program a je vhodný predovšetkým pre učiteľov s aprobáciou občianska náuka, náuka o spoločnosti (názov vyučovacieho predmetu uvádzame v súlade s názvom, ktorý bol platný a použitý v čase vydania rozhodnutia o akreditácii), právna náuka a právo na inovovanie a rozšírenie poznatkov z oblasti trestného práva, lepšiu orientáciu v právnych normách a ako zdroj námetov na využitie aktivít zážitkového učenia vo vyučovacom procese.

Autori: 
G. Vincencová
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-8052-671-9
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
72s.
Elektronická verzia: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon g_vincencova_trestne_pravo.pdf1,71 MB
Publikacia pracovisko MPC: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: