Ústavné právo

Učebný zdroj Ústavné právo bol vytvorený k akreditovanému programu kontinuálneho vzdelávania s rovnomenným názvom a zameriava sa na základné právne odvetvie každého právneho systému – ústavné právo. V súlade so vzdelávacím programom rozpracováva jednotlivé témy, ktoré môžu účastníci vzdelávania v spolupráci s lektorom a na základe vlastných potrieb ďalej rozvíjať, dopĺňať a dotvárať. Učebný zdroj obsahuje okrem teórie aj aktivity. Ich využitím na vyučovacej hodine a skĺbením s interaktívnou metódou, zážitkovým učením, skupinovou či individuálnou prácou sa vytvára priestor na to, aby si žiaci ľahšie osvojili, zapamätali a dlhšie uchovali v pamäti jednotlivé témy či pojmy.

Autori: 
G. Vincencová
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-8052-518-7
Rok vydania: 
2013
Rozsah: 
62s.
Elektronická verzia: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon Ústavné právo4,52 MB
Publikacia pracovisko MPC: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: