Teória práva

Učebný zdroj Teória práva bol pripravený v súlade s akreditovaným programom kontinuálneho vzdelávania s rovnomenným názvom. Vzdelávací program, a teda aj učebný zdroj boli vypracované ako pomôcka pre kategóriu učiteľ a podkategórie učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, učiteľ strednej školy a učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie. Vzdelávací program je vhodný predovšetkým pre učiteľov občianskej náuky, právnej náuky a práva.
Teória práva nie je zameraná na právne predpisy súvisiace s riadením školy a školského zariadenia, teda pre vedúcich pedagogických zamestnancov, ale nie je vylúčená možnosť, že aj takto koncipovaný program môže priniesť lepšiu orientáciu v teórii právnych predpisov aj vedúcim pedagogickým zamestnancom.

Autori: 
Mgr. Gabriela Vincencová
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-8052-490-6
Rok vydania: 
2013
Rozsah: 
64s.
Elektronická verzia: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon Teória práva3,97 MB
Publikacia pracovisko MPC: 
publikacia recenzenti: 
PhDr. Daniela Ďurajková
PaedDr. Eva Frišová
Verejná publikácia: