Obchodné právo

Vzdelávací program je zameraný na prehĺbenie vedomostí a zručností v oblasti obchodného práva, aplikáciu poznatkov pri riešení konkrétnych situácií, realizáciu cvičení zážitkového učenia na zvyšovanie právneho vedomia žiakov v danej oblasti

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
734/2012 - KV
Druh: 
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Obchodné právo