Pracovné právo

Vzdelávací program je zameraný na prehĺbenie vedomostí a zručností v oblasti pracovného práva, aplikáciu poznatkov pri riešení konkrétnych situácií, realizáciu cvičení zážitkového učenia na zvyšovanie právneho vedomia žiakov v danej oblasti

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
448/2011 - KV
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Pracovné právo