Základy pedagogiky pre majstrov odbornej výchovy

Cieľom učebného zdroja vytvoreného k akreditovanému vzdelávaciemu programu je pomôcť majstrovi odbornej výchovy upriamiť pozornosť na vybrané prvky pedagogiky ako vedy, osvojiť si základné pedagogické pojmy, fakty, vzťahy a teórie, a najmä, vidieť v pedagogike ako vede pomoc pri riešení mnohých problémov, s ktorými sa vo svojej pedagogickej praxi stretáva. Úlohy a otázky v texte majú umožniť majstrovi odbornej výchovy svoju vlastnú pedagogickú prax reflektovať. 

Autori: 
I. Martinčeková,J. Strakoš
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-8052-674-0
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
64s.
Elektronická verzia: 
Publikacia pracovisko MPC: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: