Využitie poznatkov o sakrálnych stavbách na Slovensku v spoločenskovednom vzdelávaní

Učebný zdroj je študijným materiálom pre účastníkov akreditovaného vzdelávacieho programu Sakrálne stavby na Slovensku a ich využitie vo vyučovaní, ktorí sa rozhodli implementovať poznatky o sakrálnych stavbách na Slovensku do edukačného procesu prvýkrát, ale aj pre učiteľov, ktorí prichádzajú na vzdelávanie s cieľom rozšíriť si profesijné kompetencie súvisiace s využitím témy v edukačnom procese.

Autori: 
B. Juráková,. M. Onušková, D. Bačová
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-565-1109-1
Rok vydania: 
2015
Rozsah: 
70s.
Publikacia pracovisko MPC: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: