Mgr. Beáta Juráková

autor/garant

UID: 
Mgr. Beáta Juráková
Priezvisko: 
Juráková

Učebný zdroj je študijným materiálom pre účastníkov akreditovaného vzdelávacieho programu Sakrálne stavby na Slovensku a ich využitie vo vyučovaní, ktorí sa rozhodli implementovať poznatky o sakrálnych stavbách na Slovensku do edukačného procesu prvýkrát, ale aj pre učiteľov, ktorí prichádzajú na vzdelávanie s cieľom rozšíriť si profesijné kompetencie súvisiace s využitím témy v edukačnom procese.

Vzdelávací program je zameraný na využitie poznatkov o sakrálnych stavbách v školskej praxi vo výučbe spoločenskovedných predmetov