Výchova k manželstvu a rodičovstvu v edukačnom procese

Je dôležité, aby mladí ľudia – žiaci základných a stredných škôl – získali kvalitné a plnohodnotné informácie z oblasti partnerských a manželských vzťahov i z výchovy k rodičovstvu skôr, ako sa stretnú s konkrétnymi životnými, spoločenskými i partnerskými situáciami. Učebný zdroj prepája teoretický koncept s praktickými aktivitami, ktoré vhodným pedagogickým vedením ponúknu mladým sebaskúsenosť s cieľom zamyslenia sa a osobného rastu.

Autori: 
J. Verbovská, A. Molčanová
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-565-1056-8
Rok vydania: 
2015
Rozsah: 
44s.
Elektronická verzia: 
Publikacia pracovisko MPC: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: