Prešov

Adresa pracoviska
RP MPC Prešov
Ul. T. Ševčenka 11
08020 Prešov
+421 517 565 101
Vedúci zamestnanec pracoviska
riaditeľ RP MPC PO

riaditeľ RP MPC Prešov

Kontakty
Telefón: 
+421 517 565 103

zástupca riaditeľa RP MPC Prešov pre pedagogické činnosti

Kontakty
Telefón: 
+421 517 565 124

zástupca riaditeľa RP MPC Prešov pre ekonomiku a vnútornú správu

Kontakty
Telefón: 
+421 517 565 126

učiteľ profesijného rozvoja

Kontakty
Telefón: 
+421 517 565 115

učiteľ profesijného rozvoja

Kontakty
Telefón: 
+421 517 565 125

učiteľ profesijného rozvoja

Kontakty
Telefón: 
+421 517 565 147

učiteľ profesijného rozvoja

Kontakty
Telefón: 
+421 517 565 108

učiteľ profesijného rozvoja

Kontakty
Telefón: 
+421 517 565 125

učiteľ profesijného rozvoja

Kontakty
Telefón: 
+421 517 565 113

učiteľ profesijného rozvoja

učiteľ profesijného rozvoja

Kontakty
Telefón: 
+421 517 565 120

učiteľ profesijného rozvoja

Kontakty
Telefón: 
+421 517 565 116

učiteľ profesijného rozvoja

Kontakty
Telefón: 
+421 517 565 119

učiteľ profesijného rozvoja

Kontakty
Telefón: 
+421 517 565 112

učiteľ profesijného rozvoja

Kontakty
Telefón: 
+421 517 565 148

učiteľ profesijného rozvoja

Kontakty
Telefón: 
+421 517 565 147

učiteľ profesijného rozvoja

Kontakty
Telefón: 
+421 517 565 108

učiteľ profesijného rozvoja

Kontakty
Telefón: 
+421 517 565 145

učiteľ profesijného rozvoja

Kontakty
Telefón: 
+421 517 565 127

učiteľ profesijného rozvoja

Kontakty
Telefón: 
+421 517 565 123

učiteľ profesijného rozvoja

Kontakty

učiteľ profesijného rozvoja

Kontakty
Telefón: 
+421 517 565 146

učiteľ profesijného rozvoja

Kontakty
Telefón: 
+421 517 565 109

učiteľ profesijného rozvoja

Kontakty
Telefón: 
+421 517 565 141

učiteľ profesijného rozvoja

Kontakty
Telefón: 
+421 517 565 117

učiteľ profesijného rozvoja

Kontakty

učiteľ profesijného rozvoja

Kontakty
Telefón: 
+421 517 565 115

projektový manažér pre ŠOV

vedúci projektovej kancelárie pre ŠOV