Prešov

Adresa pracoviska
RP MPC Prešov
Ul. T. Ševčenka 11
08020 Prešov
+421 517 565 101
Vedúci zamestnanec pracoviska
riaditeľ RP MPC PO