Projekty

Primárne karty

Národný projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II" (NP POP II)

Metodicko-pedagogické centrum vyhlasuje Výzvu na zapojenie sa do národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ (PoP II.).

 

Výzva je určená materským, základným a stredným školám na celom území Slovenskej republiky. Prihlasovanie začína 5. júna 2020. Výzva je otvorená do 15. júla 2020.

Prílohy a dokumentácia projektu: 

vyzva_na_zapojenie_sa_skol_do_np_pop_ii_0.docx

priloha_1_k_vyzve_np_pop_ii.docx

priloha_2_k_vyzve_np_pop_ii.docx

Národný projekt Teachers

Hlavným cieľom projektu je podporiť profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (ďalej PZ a OZ) pri zavádzaní a realizácii zmien v školách a školských zariadeniach vrátane zvládania krízovej, post-krízovej situácie a dopadov súvisiacich s prerušením vyučovania v školách a školských zariadeniach (ďalej len školách) v dôsledku