Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách

Primárne karty

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.
 
Národný projekt „Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách“ bol zameraný na zvýšenie kvality vyučovania anglického jazyka na základných školách v SR vrátane Bratislavského kraja.  MPC realizovalo projekt od novembra 2014 do decembra 2015.