Národný projekt „PRojekt INkluzívnej EDukácie“

Primárne karty

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

Národný projekt „PRojekt INkluzívnej EDukácie“ realizovalo MPC od mája 2014 do novembra 2015.

prined_web.jpg