Prípravné atestačné vzdelávanie pred prvou atestáciou

Učebný zdroj je určený predovšetkým účastníkom akreditovaného vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania Prípravné atestačné vzdelávanie pred prvou atestáciou pre pedagogických zamestnancov.
Hlavným cieľom učebného zdroja je sprostredkovať účastníkom vzdelávania najnovšie poznatky z jednotlivých tematických okruhov pre prvú atestáciu učiteľov a súčasne aj konkrétne skúsenosti, pričom sa kladie dôraz na pedagogicko-didaktické a odborné vedomosti s ich dôsledným prepojením s činnosťou pedagogického zamestnanca.

Autori: 
D. Koštrnová, M. Rychnavská, Ľ. Verbovanec, K. Vranaiová
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-565-0951-7
Rok vydania: 
2015
Rozsah: 
58s.
Publikacia pracovisko MPC: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: