Banská Bystrica

Adresa pracoviska
RP MPC Banská Bystrica
Horná 97
97546 Banská Bystrica
+421 484 722 999
Vedúci zamestnanec pracoviska
riaditeľka RP MPC BB

riaditeľ Regionálneho pracoviska MPC v Banskej Bystrici

Kontakty
Telefón: 
+421 484 722 990

zástupca riaditeľa RP MPC Banská Bystrica pre pedagogickú činnosť

Kontakty
Telefón: 
+421 917 912 674

učiteľ profesijného rozvoja

Kontakty
Telefón: 
+421 484 722 922

učiteľ profesijného rozvoja

Kontakty
Telefón: 
+421 484 722 915

učiteľ profesijného rozvoja

Kontakty
Telefón: 
+421 484 722 924

učiteľ profesijného rozvoja

Kontakty
Telefón: 
+421 484 722 944

učiteľ profesijného rozvoja

učiteľ profesijného rozvoja

Kontakty
Telefón: 
+421 484 722 912

učiteľ profesijného rozvoja

Kontakty
Telefón: 
+421 484 722 931

učiteľ profesijného rozvoja

Kontakty
Telefón: 
+421 484 722 966

učiteľ profesijného rozvoja

Kontakty
Telefón: 
+421 484 722 935

učiteľ profesijného rozvoja

Kontakty

technik informačných technológií

Kontakty

technik informačných technológií

Kontakty

učiteľ profesijného rozvoja

Kontakty