Banská Bystrica

Adresa pracoviska
RP MPC Banská Bystrica
Horná 97
97546 Banská Bystrica
+421 484 722 999
Vedúci zamestnanec pracoviska
riaditeľka RP MPC BB