Rozvoj kompetencií pedagogického zamestnanca v oblasti prevencie proti prejavom extrémizmu

Číslo akreditácie: 
1640/2016 - KV
Dokumenty
Rozhodnutie o schválení: