Dramatická výchova v školách

Učebný zdroj Dramatická výchova v školách od Mgr. Andrey Makišovej je určený predovšetkým účastníkom akreditovaného programu s rovnakým názvom.
V učebnom zdroji sa autorka zameriava predovšetkým na objasnenie cieľov, úloh, foriem a metód dramatickej výchovy a na jej vzájomné a kooperujúce vzťahy s etickou, estetickou a umeleckou výchovou.

Autori: 
A. Makišová
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-565-0014-9
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
62s.
Elektronická verzia: 
Publikacia pracovisko MPC: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: