Trenčín

Adresa pracoviska
DP MPC Trenčín
Pod Sokolicami 14
91101 Trenčín
+421 917 510 221
Vedúci zamestnanec pracoviska
zástupca riaditeľa

zástupca riaditeľa pre pedagogické činnosti detašovaného pracoviska MPC v Trenčíne

Kontakty
Telefón: 
+421 907 371 374

učiteľ profesijného rozvoja

Kontakty
Telefón: 
+421 907 398 877

učiteľ profesijného rozvoja

Kontakty
Telefón: 
+421 907 402 112

učiteľ profesijného rozvoja

Kontakty
Telefón: 
+421 907 405 123