Trenčín

Adresa pracoviska
DP MPC Trenčín
Pod Sokolicami 14
91101 Trenčín
+421 917 510 221
Vedúci zamestnanec pracoviska
zástupca riaditeľa