Trenčín

Adresa pracoviska
DP MPC Trenčín
Pod Sokolicami 14
91101 Trenčín
Vedúci zamestnanec pracoviska
zástupca riaditeľa

zástupca riaditeľa pre pedagogické činnosti detašovaného pracoviska MPC v Trenčíne

Kontakty

učiteľ profesijného rozvoja

Kontakty

učiteľ profesijného rozvoja

Kontakty

učiteľ profesijného rozvoja

Kontakty