Implementácia nových jazykovedných poznatkov do vyučovania jazyka na základnej a strednej škole

Cieľom učebného zdroja je inovovať pedagogické zručnosti implementovaním nových poznatkov z oblasti jazykových rovín do výučby predmetu slovenský jazyk a literatúra na druhom stupni základnej školy a na strednej škole. Študijný text obsahuje okrem základných teoretických východísk didaktického konštruktivizmu najdôležitejšie inovácie z oblasti jazykovedy v rámci jednotlivých jazykových rovín.

Autori: 
A. Húsková,K. Hincová
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-8052-592-7
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
64s.
Elektronická verzia: 
Publikacia pracovisko MPC: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: