Maturitná skúška z odborných predmetov na stredných odborných školách

Učebný zdroj Maturitná skúška z odborných predmetov na stredných odborných školách je určený účastníkom inovačného vzdelávania v rovnomennom akreditovanom vzdelávacom programe, ktorého hlavným cieľom je zvýšiť kľúčové kompetencie pedagogických zamestnancov v oblasti ukončovania štúdia na stredných odborných školách. Učebný zdroj obsahuje aj ukážky maturitných tém z jednotlivých častí odbornej zložky maturitnej skúšky s hodnotiacimi kritériami, ktoré môžu slúžiť účastníkom vzdelávania ako inšpirácia a zároveň sú dôkazom toho, že takto pripravené maturitné skúšky z odbornej zložky spĺňajú požiadavky nového prístupu k MS.

Autori: 
M. Remetová
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-8052-513-2
Rok vydania: 
2013
Rozsah: 
44s.
Elektronická verzia: 
Publikacia pracovisko MPC: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: