Pomôž mi, aby som to urobil sám. Úvod do pedagogiky Montessori

Učebný zdroj je koncipovaný ako úvod do teoretických základov pedagogiky s vysvetlením základných pojmov v prvej kapitole. Na úvodnú časť nadväzuje kapitola o pravidlách efektívnej komunikácie, ktorá je nevyhnutnou súčasťou Montessori pedagogiky a akéhokoľvek výchovno-vzdelávacieho systému. Posledná časť sa zameriava na praktické rady týkajúce sa implamantácie prvkov Montessori pedagogiky do výchovno-vzdelávacieho procesu najmä v predprimárnom vzdelávaní s dôrazom na aktivity na elipse a hry na ticho.

Autori: 
E. Cinová I. Kosová Z. Koreňová
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-8052-579-8
Rok vydania: 
2013
Rozsah: 
52s.
Publikacia pracovisko MPC: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: