PhDr. Zuzana Almáši Koreňová

autor/garant

UID: 
PhDr. Zuzana Almáši Koreňová
Priezvisko: 
Koreňová
Autori: 

E. Cinová I. Kosová Z. Koreňová

Učebný zdroj je koncipovaný ako úvod do teoretických základov pedagogiky s vysvetlením základných pojmov v prvej kapitole. Na úvodnú časť nadväzuje kapitola o pravidlách efektívnej komunikácie, ktorá je nevyhnutnou súčasťou Montessori pedagogiky a akéhokoľvek výchovno-vzdelávacieho systému.

Rozvíjať kompetencie pedagogických zamestnancov potrebné pre efektívne a dlhodobé riešenie sporov vzniknutých na pôde školy v zmysle zachovania vzájomnej úcty, tolerancie a taktiež ľudskej dôstojnosti.