PaedDr. Ingrid Ondrušková

autor/garant

UID: 
PaedDr. Ingrid Ondrušková
Priezvisko: 
Ondrušková

Učebný zdroj je stručnou metodikou pre pedagogického a odborného zamestnanca na prácu s elektronickou databázou školy ‒ tvorbu a archivovanie povinnej aj nepovinnej dokumentácie škôl v súlade s platnou školskou legislatívou. Jednoduchými  grafickými postupmi vysvetľuje spôsoby získavania, ukladania a exportovania údajov informačného systému s orientáciou na žiaka, rodiča a učiteľa.

Vzdelávací program poskytne účastníkom vzdelávania poznatky a skúsenosti v oblasti zručností vo využívaní informačno-komunikačných technológií pri vedení pedagogickej dokumentácie o žiakoch a pri tvorbe dokumentov v elektronickej podobe.