Didaktika odborného výcviku Informačno-komunikačné technológie a príprava majstra odbornej výchovy na vyučovanie

Metodická príručka Didaktika odborného výcviku je jeden z učebných zdrojov vytvorených k akreditovanému programu kontinuálneho vzdelávania Kvalifikačné štúdium pre majstrov odborného výcviku na získanie pedagogickej spôsobilosti. Zameriava na moderné vyučovanie učiteľov alebo majstrov odborného výcviku využívaním prostriedkov IKT vo vzdelávacom procese. Cieľom príručky je prostredníctvom zaujímavých textov a motivujúcich kontrolných otázok a úloh naučiť majstrov odbornej výchovy efektívne používať informačné a komunikačné technológie v odbornom výcviku.

Autori: 
I. Martinčeková, E. Tóblová
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-8052-465-4
Rok vydania: 
2013
Rozsah: 
68s.
Publikacia pracovisko MPC: 
Verejná publikácia: