Profesionalizácia práce vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca (funkčné)

Získať profesijné kompetencie potrebné na výkon riadiacich činností. Vedieť pripraviť, realizovať a vyhodnotiť projekt rozvoja školy (školského zariadenia).

Modul 1. Úvod do vzdelávania

Modul 2. Normatívne a ekonomické riadenie

Modul 3. Sebarozvoj vedúceho pedagogického a vedúceho odborného zamestnanca

Modul 4. Organizácia ako systém

Modul 5. A) Riadenie pedagogických procesov - pre PZ

Modul 5. B) Riadenie procesov pedagogicko-psychologického poradenstva - pre OZ

Modul 6. Personálne riadenie

Číslo akreditácie: 
1372/2014 - KV
Druh: 
Dokumenty