Profesionalizácia práce vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca

Učebný zdroj je určený pre účastníkov vzdelávania k akreditovanému programu, ale má ambíciu prispieť k rôznym procesom, ktoré spadajú do edukačnej problematiky aj v tom širšom ponímaní. Spôsob usporiadania textu a jeho dikcia boli zvolené tak, aby umožnili účastníkom vzdelávania používať učebný zdroj ako doplnok ku kontaktnému vzdelávaniu, prípadne k samostatnému hlbšiemu štúdiu.

Autori: 
M. Novák
Autor link: 
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-565-1110-7
Rok vydania: 
2015
Rozsah: 
64s.
Publikacia pracovisko MPC: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: