Ľudské práva a ich zážitková implementácia na 1. st. ZŠ

Cieľom učebného zdroja k vzdelávaciemu programu Ľudské práva a ich zážitková implementácia na 1.stupni základnej školy je usmerňovať výchovu a vzdelávanie k ľudským právam tak, aby si žiaci prostredníctvom interaktívneho a zážitkového učenia rozvíjali sociálne zručnosti, formovali svoje postoje a hodnotovú orientáciu. Praktické ukážky a konkrétne aktivity  môžu byť pre učiteľov motiváciou aj pomôckou pri implementácii problematiky ľudských práv do edukačného procesu.

Autori: 
D. Gogolová
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-565-0956-2
Rok vydania: 
2015
Rozsah: 
38s.
Publikacia pracovisko MPC: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: