Úvod

Odborno-metodický časopis pre školy a školské zariadenia

Vytvárame v ňom priestor na tvorivé riešenie otázok čo a ako učiť, na výmenu pedagogických skúseností, ktoré v zovšeobecnenej podobe tvoria základ pre rozvoj kvalitnej teórie a praxe výchovy a vyučovania.
Osobitnú pozornosť venujeme národným projektom, ktorým sa MPC venuje. V súčasnosti je tiež veľmi aktuálne zverejňovanie tzv. príkladov dobrej praxe (max. rozsah 9 normalizovaných strán).
Touto cestou preto vyzývame kolegov a kolegyne zo škôl a školských zariadení, aby v danej oblasti publikovali svoje príspevky.
Očakávame prezentácie dobrých praxí, Vaše podnety, postrehy, názory, polemické úvahy, recenzie odbornej literatúry, najmä učebníc. V časopise publikujeme príspevky zo všetkých regiónov Slovenska.

Sídlo redakcie:
Národný inštitút vzdelávania a mládeže, Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava
e-mail: miroslava.hajtmankova@nivam.sk