Výzvy na publikovanie

Plánované vydania:
  • č.1 – bez tematického zamerania (termín na doručenie príspevkov 31. 1. 2022)
  • č.2 – bez tematického zamerania (termín na doručenie príspevkov 31. 3. 2022)
  • č.3 – Vzdelávanie pre 21.storočie (termín na doručenie príspevkov 31. 5. 2022)
  • č.4 – bez tematického zamerania (termín na doručenie príspevkov 31. 8. 2022)
  • č.5 – Inklúzia (termín na doručenie príspevkov 30. 10. 2022)